Posted_CR:

Modul detekce úniku společnosti IST AG zabraňuje poškození konstrukcí

Kapání, kapání, kapání... kapající kohoutek, který ztrácí 20 kapek za minutu, vás nejen přivádí k šílenství, ale také vyplýtvá přibližně 5000 litrů ročně. S takovým množstvím vody byste mohli 33krát naplnit běžnou vanu.

OOL leakage detectection module

Kap.... kap... kap... kapající kohoutek, který ztrácí 20 kapek za minutu, vás nejen přivádí k šílenství, ale také vyplýtvá přibližně 5000 litrů ročně. S takovým množstvím vody byste mohli 33krát naplnit běžnou vanu.

Špatně utěsněné vodovodní potrubí nebo staré a zrezivělé trubky mohou způsobit vážné škody na budově. Nezjištěné úniky ze zrezivělých trubek mohou postupně vyústit v hnilobu stěn, stropů nebo podlah. Vlhké prostředí má za následek vznik nebezpečných plísní, které vyžadují pracné a nákladné rekonstrukce.

 Modul Flow OOL společnosti IST AG pro detekci netěsností Innovative Sensor Technology je vybaven vysoce citlivou komponentou snímače průtoku, která dokáže detekovat nejmenší množství protékající kapaliny s přesností <3 % F.S. a opakovatelností <0,3 % F.S. (hodnota pro DI-H2O v teplotním rozsahu +5 až +50 °C) při době odezvy 500 ms.

Modul se instaluje u vchodu do domu nebo na patro v bytovém domě. Modul Flow OOL vyšle signál do dohledového zařízení okamžitě po zjištění i toho nejmenšího úniku, čímž umožní majiteli identifikovat příčinu úniku.

Modul Flow OOL společnosti IST AG má vysokou chemickou odolnost a je vhodný i pro agresivní kapaliny. Používá se při řízení procesů, měření průtoku vody, kontrole procesů nebo při detekci úniků, má vynikající opakovatelnost, vysokou přesnost mezi 0 a 20 kg/h a je teplotně kompenzován.

Má digitální rozhraní I2C a je kalibrován na průtokový signál v kg/h, elektrický výkon ohřívače v mW (ne linearizovaný signál), teplotu média a vnitřní elektroniku ve °C.