Společnost TrueDyne Sensors AG je jedním z předních dodavatelů v oblasti vývoje mikrosenzorových systémů (MEMS). Její silnou stránkou je technologie mikrosenzorů a technologie víceparametrového měření. Kombinací těchto technologií ve svých senzorech přináší společnost TrueDyne svým zákazníkům přidanou hodnotu. Zaručuje optimální výkon díky využívání nových a dobře známých měřicích prvků ve svých jedinečných kompaktních senzorech.

Měřicí přístroje MEMS otevírají zákazníkům nové možnosti, jak zlepšit kvalitu výrobků, spolehlivost procesů a produktivitu, a tím přinášejí nové možnosti prodeje a úspor. Moduly senzorů TrueDyne zaručují maximální možný výkon v kompaktním provedení. Díky použití velmi malých měřicích modulů OEM připravených k montáži, které jsou uzpůsobené portfoliu zákazníka, nebo instalaci řešení na míru - jako samostatné nastavení, včetně připojení k libovolnému pracovnímu prostředí, poslouží senzory TrueDyne v mnoha různých průmyslových odvětvích: ropa a plyn, energetika, biologie a průmysl potravin a nápojů.

Výhody velmi přesného měření hustoty a průtoku v malých prostorech jsou výhodou pro každé průmyslové odvětví. Jinými slovy: TrueDyne Sensors přidává inovativní mikrosenzorovou technologii k dnešní technologii procesního měření a vytváří tak přidanou hodnotu díky důsledné kombinaci působnosti v oblasti mikrosenzorové technologie a technologie multiparametrového měření.

Senzory TrueDyne

Senzory společnosti TrueDyne Sensors AG jsou založeny na využití mikrostruktur kmitajících v rezonanci. Senzory TrueDyne Sensors AG tak mohou měřit hustotu a viskozitu na základě vibračních senzorů MEMS. Při kontaktu s okolím se mění výsledná rezonanční frekvence, vibrační vlastnosti a kvalita vibračních struktur. Hustotu a viskozitu pak lze určit pomocí modelů fyzikálních veličin.

  Density Sensor for liquids and gases

  Senzor hustoty kapalin a plynů

  DLO-M2

  Senzor hustoty DLO-M2 umožňuje sledovat hustotu kapalin a plynů během probíhajících procesů, což znamená, že již není nutná analýza v laboratoři. Díky submilimetrovému měřicímu kanálu lze sledovat kvalitu a vlastnosti i v těch nejmenších prostorech.

  Aplikace

  • Kombinací údajů o hustotě a objemovém průtoku lze určit hmotnost kapaliny. Toto použití je možné například u otvorů, turbín nebo tlakových zařízení.
  • Hustotu lze použít ke sledování kvality palivových směsí (například E10 nebo bionafty).
  • Sledování koncentrace kapalin: V případě chladicího zařízení lze koncentraci kapalin využít k tomu, aby se zabránilo jejich zamrznutí.
  Viscosity Sensor VLO-M2

  Senzor viskozity pro kapaliny

  VLO-M2

  Senzor viskozity VLO-M2 určuje viskozitu kapalin v mikrokanálu ve tvaru písmene omega. Údaje o viskozitě lze použít ke kontrole kvality kapalin v probíhajícím procesu. Při měření viskozity senzor VLO-M2 zaznamenává také hustotu a teplotu kapaliny.

  Aplikace

  • Pomocí viskozity lze zvýšit spolehlivost procesu.
  • Viskozita hraje důležitou roli například v systémech kalibrace motorového oleje.
  • Viskozita pomáhá sledovat kvalitu paliv a maziv.
  Density sensor for gases

  Senzor hustoty plynů

  DGF-I1

  Senzor hustoty plynů DGF-I1 měří nejen hustotu s minimálním množstvím, ale současně určuje teplotu a tlak. To umožňuje přesné sledování kvality a stanovení koncentrace binárních plynů.

  Aplikace

  • Hustotu lze použít ke kontrolnímu měření poměru směsi plynů, což vždy zajistí správnou směs plynů.
  • By monitoring the gas composition based on density during the filling of food packages, the loss of food through sampling is eliminated

  • Sledováním složení plynu na základě hustoty se během plnění obalů s potravinami eliminují ztráty potravin při odběru vzorků.

  Naším mottem je "Rethink Sensing". Pro naše zákazníky vytváříme inovativní řešení miniaturních senzorů.

  Josua Ritter, Generální ředitel TrueDyne Sensors AG

  Využití senzorů TrueDyne v různých odvětvích

  Clean gas monitoring
  Sledování čistého plynu

  Plyny jsou často bezbarvé a bez zápachu, jsou poměrně drahé a případně může dojít i k jejich poškození. Doposud bylo možné kontrolovat, zda ze skladu nebo do výrobního provozu proudí správný plyn pouze pomocí namátkových kontrol. Pomocí snímače hustoty TrueDyne můžete zjišťovat hustotu plynu, a tím i jeho kvalitu přímo za provozu. Tímto způsobem vyloučíte možnost zaměňování a zabráníte zmetkům.

  Monitoring gas mixtures for food packages
  Sledování směsí plynů pro balení potravin

  Saláty, zelenina, maso a další čerstvé potraviny jsou baleny v ochranné atmosféře, aby se prodloužila jejich trvanlivost a zabránilo se jejich zbarvení. Jednotlivé sáčky s potravinami se po naplnění standardně propichují a testuje se obsah plynu v nich. Pokud je výsledek nevyhovující, musí být celá výrobní šarže vyřazena.

  Se senzorem hustoty od společnosti TrueDyne můžete kontrolovat kvalitu plynné směsi přímo během výroby v reálném čase, takže náhodné kontroly jsou již zbytečné.

  Výsledkem je nižší plýtvání potravinami a úspora času a nákladů.

  Density sensor for aircraft fuelling
  Snímač hustoty pro tankování paliva do letadel

  Při čerpání kerosinu z letištního distribučního systému do letadla pomocí leteckého palivového vozu se objem paliva zaznamenává standardně. Jelikož se hustota mění v závislosti na tlaku a teplotě, není možné přesně stanovit objem. Proto jsou v průběhu dne odebírány vzorky z cisterny a předávány pilotovi k výpočtu hmotnosti.

  Pomocí senzoru DLO-M2_ex od společnosti TrueDyne lze během procesu vyhodnotit potřebné údaje o hustotě a použít je k výpočtu hmotnosti (V-ρ=m). Spolu s objemovým měřením lze hustotu použít k výpočtu hmotnosti paliva v kilogramech, která je následně předána zákazníkovi. Hustota navíc poskytuje důležitou informaci o kvalitě paliva, což je další bezpečnostní prvek v letovém režimu.

  Density sensor - Alcohol production in a brewery
  Senzor hustoty - Výroba alkoholu v pivovaru

  Alkohol se vyrábí kvašením cukru s katalyzátorem, obvykle kvasinkami nebo některými bakteriemi. Během tohoto procesu se sacharidy (cukr a škrob) přeměňují na oxid uhličitý a ethylalkohol. Ten slouží jako základ všech alkoholických nápojů bez ohledu na to, zda se jedná o pivo nebo lihoviny, jako je gin a whisky. Během výroby se musí odebírat a analyzovat vzorky, aby bylo možné získat přehled o průběhu procesu kvašení. Klasické měřicí přístroje a metody, jako je stanovení alkoholu pomocí pivního mladinového vřetena, mají často nedostatky z hlediska přesnosti, možnosti opakování a potřebného objemu vzorku.

  Právě zde přichází na řadu senzor hustoty DLO společnosti TrueDyne s funkcí integrovaného stanovení koncentrace. Měřením rozpuštěných pevných látek, obsahu minerálních látek, cukru i alkoholu ve výchozích produktech lze určit konečný obsah alkoholu v nápoji a zároveň umožnit kontrolu kvality v celém výrobním procesu.

  Volume to mass
  Poměr objemu (l) k hmotnosti (kg)

  Při čerpání paliva z nákladního automobilu do cisterny se standardně měří objem kapaliny v nádrži. Hustota se však mění v závislosti na tlaku a teplotě a přesné stanovení hmotnosti není tak možné.

  Pomocí senzoru DLO-M1 od společnosti TrueDyne můžete během celého procesu snímat potřebné údaje o hustotě a použít je k výpočtu hmotnosti (V-ρ=m).

  Zeptejte se našich odborníků

  Truedyne Senzory
  Contact request