Posted_CR:

Rychlá reakce a nepřetržité monitorování průtoku plynu pomocí nového průtokového modulu SFS

Společnost Innovative Sensor Technology IST AG rozšiřuje své portfolio produktů o nový modul. Průtokový modul SFS je lineární modul pro měření hmotnostního průtoku plynů, který je připraven k okamžitému použití.

SFS_Flow_Modul_IST-AG.png

Průtokový modul SFS se používá především v systémech zásobování plynem, dávkování plynu, analyzátorech a rozdělovačích, ale je vhodný i pro řízení procesů, např. v podmínkách upravené atmosféry pro měření nízkých průtoků. Díky tomu je tento průtokový modul ideální pro integraci do lékařských přístrojů. V technice životního prostředí lze modul SFS použít v měřicích přístrojích pro analýzu plynů a pro kontinuální monitorování emisí.
Díky obousměrnému kalorimetrickému měření poskytuje modul SFS Flow rychlé a nepřetržité monitorování průtoku plynu s dobou odezvy ≤ 20 ms. Je dodáván s tovární linearizací s opakovatelností 0,2 % a přesností až 2 % f.s. a je k dispozici ve třech verzích pro různé průtoky +/-50 sccm, +/-200 sccm a +/-1000 sccm. Průtokový modul má analogový i digitální výstup I2C a je vybaven dvojicí kontaktních pinů. Další výhodou nového průtokového modulu SFS je jeho kompaktní provedení. Díky instalačnímu prostoru pouhých 50 x 40 x 20 mm je dostatečně malý pro zabudování do měřicí jednotky.